Therapievormen

 

De therapievormen van waaruit gewerkt wordt binnen Praktijk van Dijk zijn:

  • EMDR (traumaverwerkingstherapie)
  • Cognitieve Gedragstherapie
  • Korte Oplossingsgerichte Therapie
  • Video Interactie Begeleiding
  • Mindfulness

 

EMDR

 

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, medische handelingen en pesterijen. Ook kan worden gewerkt aan versterking van het gevoel van zelfwaardering of eigenwaarde. Deze behandelmethode wordt in Nederland bij volwassenen toegepast sinds 1994 en bij kinderen en jongeren sinds 2000. Bij EMDR worden elementen van verschillende gangbare therapievormen gecombineerd met beurtelingse  stimulatie van beide hersenhelften. Zo wordt de informatieverwerking in de hersenen gestimuleerd. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat EMDR succesvol is bij volwassenen. Ook bij kinderen zijn de uitkomsten veelbelovend, zo niet nog beter.

 

Cognitieve Gedragstherapie

 

In cognitieve therapie wordt belang gehecht aan de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wanneer je belangrijke zaken en gebeurtenissen in je leven vanuit een negatief standpunt beziet, wordt je makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen van dien.

Wanneer je niet goed weet hoe je je mening het beste naar voren kan brengen, zal je eerder onzeker worden of geïrriteerd raken. Wanneer je niet hebt geleerd hoe je je moet beheersen, zal je gemakkelijk het slachtoffer worden van je eigen impulsiviteit.

Binnen deze therapie worden eerst de problematische gedragingen en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart gebracht. Vervolgens wordt je geholpen om met beter passende gedragspatronen te reageren op die omstandigheden.

 

Korte oplossingsgerichte therapie

 

Oplossingsgerichte therapie is een vorm van gesprekstherapie waarbij het doel is de ander te helpen eigen oplossingen te formuleren en in de praktijk te brengen. In deze gespreksmethodiek wordt de aandacht niet zozeer gericht op mislukkingen, tekortkomingen en de oorzaken daarvan. De focus wordt gericht op de gewenste veranderingen. Successen uit het verleden en uitzonderingen op het probleem vormen daarbij een wegwijzer.

Oplossingsgerichte gespreksvoering is gericht op het bereiken van concrete, bruikbare en haalbare oplossingen. Kenmerkend is het respect voor de autonomie van het kind met zijn unieke mogelijkheden.

 

Video Interactie Begeleiding

 

Bij Video Interactie Begeleiding (VIB) wordt van ouders en kind een korte video-opname gemaakt (ongeveer tien minuten) tijdens de verzorging, het eten of een spelmoment. Hierna kijkt de therapeut met de ouders de video opname terug. Aan de hand van de beelden wordt getoond welke signalen het kind geeft om in contact te komen of te blijven. Ouders zien terug hoe hun kind reageert op hun verbale en non verbale communicatie. Centraal bij VIB staat de bewustwording van ouders m.b.t. de positieve contactmomenten om van daaruit deze vorm van contact uit te breiden naar andere situaties.

 

Mindfulness

 

Bij mindfulness leer je met behulp van  ontspanningsoefeningen en meditatietechnieken anders omgaan met stress, angstgevoelens, paniek, piekeren en negatieve gedachten.Mindfulness gaat over aandacht leren geven aan wat nu is, in plaats van piekeren over vroeger of angstig te zijn voor wat komt. Het is een bijzondere manier van omgaan met wat op je afkomt. In plaats van jezelf te veroordelen, te piekeren of voortdurend toe te leven naar doelen ver in de toekomst, leer je met milde open aandacht aanwezig te zijn bij het nu, bij wat je ervaart. Het oefenen van deze meditatietechnieken helpt je om meer rust te vinden in jezelf en leert je beter omgaan met de onvermijdelijke stress van het leven.